Våpenreglement

Vi vet at mange kommer til å ha flotte kostymer på ArtheCon, og til noen av disse vil det gjerne falle seg naturlig å ha våpen eller større rekvisitter som tilbehør. Men det er dessverre slik at vi er nødt til å ha visse reguleringer i forbindelse med hva slags våpen og rekvisitter som kan medbringes inn på connet.

Hvis du lager våpen til kostymet ditt eller ønsker å medbringe et, ber vi deg lese reglene nøye. Dersom du lurer på noe i forbindelse med våpenregler og du ikke finner svaret her, vennligst benytt deg av vårt kontaktskjema og merk din forespørsel med «Våpenrelger». Det er ingen dumme spørsmål! Men hvis reglene under gir et klar nei, kommer du til å få et nei!

Husk at norsk våpenlov selvfølgelig også gjelder på conet (Våpenforskriften §9 første del).

Ja eller Nei!

Ja-listen

 • Trekniver, tre sverd og andre våpenimitasjoner i tre som kan anses som ubrukelig som kutt-, stikk- eller skytevåpen, og som ikke strider med punkt to på “Nei-listen.”
 • Buffervåpen (padded/latex). Dette er våpen som enten består hovedsakelig av skum eller lignende, eller som er dekket av et lag med skummateriale, som er laget for å gjøre det svært vanskelig å skade folk.
 • Buer uten prosjektiler (eller prosjektiler som er festet i et kogger og ikke kan brukes eller tas ut), buer som er ikke-funksjonelle (feks. bue som ikke kan bøyes og som har elastisk buestreng) med butte prosjektiler som er ikke funksjonelle.
 • Enkle våpen i papp/plast som er ikke har skarpe kanter.

Nei-listen

 • Kniver, sverd og lignende i glass eller metall (dette gjelder også kastevåpen og andre våpen som omfattes av våpenloven).
 • Bokken(treningssverd) og lignende, balltrær og andre, massive trevåpen som kan ikke festes i slirer på dagen.
 • Funksjonelle skytevåpen av alle slag som omfattes av våpenloven.
 • Alle former for ammunisjon til disse!

 

Oppførsel og konsekvenser

 • Alle våpen skal gå igjennom våpenkontrollen for å kunne tas med inn på ArtheCon
 • Våpen som ikke har blitt godkjent i våpenkontrollen må tas tilbake til inngangen for våpensjekk.
 • Ved uansvarlig bruk av våpen inne på connet, kan en advarsel og våpenet blir konfiskert.
 • Gjentagende uansvarlig bruk av våpen inne på connet vil medfølge utkastelse fra connet. Biletten refunderes ikke.

Vi forbeholder oss retten til å bortvise personer dersom et medbrakt våpen fører til personskader. Særlig alvorlige tilfeller vil bli politianmeldt, og kan også føre til permanent utestengelse fra connet vårt. Det blir ikke muligheter for å komme inn med ting som er ulovlige eller regulerte etter norsk lov eller offentlig forskrift, i tilfeller dette skjer vil vi være juridisk forpliktet til å koble inn politimyndighetene.

DISCLAIMER

Arthecon påtar seg ingen ansvar for deltakeres oppførsel. Personer som bedriver hærverk eller påfører andre skade vil holdes personlig ansvarlig, og kan bli erstatningspliktige (hvis man er mindreårig faller erstatningskravet normalt på foreldre/foresatte). Ved personskade kan politiet bli involvert, og de vil da avgjøre hva som skjer videre.