Dwarves and Costumes and Beards! Oh My!

Søstrene Lupin Cosplay og Lillyn Cosplay har fått stor anerkjennelse for sine cosplay av Kili og Fili. De har deltatt i internasjonale konkurranser og opptredd på store arrangement, og nå kommer de til ArtheCon for å  holde et panel om det å cosplaye dverger fra Hobbiten! Her vil de fortelle om prosessen av å skape et slikt cosplay, fra kostymer til skjegg og det å opptre i rollene, og de vil også svare på spørsmål fra salen.

Panelet vil være på engelsk.

ECG_002_Antony Gomes
Fotograf: Antony Gnomes